advertorial

Selvom alle behandlingssteder i princippet kan yde gratis behandling til en misbruger, uanset hvilken type misbrug man har, er det en god ide at vælge et, hvor de har speciale i lige netop din type af misbrug. Det kan være alt fra spil, stoffer eller alkohol. Det kunne f.eks. være behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling.

På behandlingsstedet er det muligt at starte med at få anonym råd og vejledning. Det kan være hvis man gerne vil have nogle tips til hvordan man kan mindske ens alkohol indtag, til hvordan man kan hjælpe en nær ven eller familiemedlem til en reel behandling. 

Skal man have en reel behandling kræver det at man opgiver ens cpr. nr., da der skal knyttes en betaling til behandlingen og her kræver kommunen juridisk at der opgives et cpr. nr. Alternativ kan man vælge selv at betale.

alkoholbehandling

Helhedsorienteret behandling

Tidligere troede man at det var nok med en afgiftning og et stort glas antabus og så var en alkoholmisbruger kurreret. I dag ved man at et misbrug og en behandling er langt mere kompleks og handler ofte om meget mere end selve misbruget. 

Derfor er en behandling i dag langt mere omfattende og helhedsorienteret. Ved siden af afgiftningen og det fysiske misbrug, arbejdes der intensivt med de årsager der ligger til grund for misbruget. Som jo i princippet kan være alt fra en dårlig barndom, til lidt for mange fester og ulykkelig kærlighed.

Du vil få hjælp til at komme over og videre og vil lære nye måder hvordan du kan takle dagligdagen. Det er også muligt at få hjælp til at få kontakt til familien, hvis der ikke har været kontakt grundet misbruget. Ofte er det en vigtig motivation til at forblive ædru.

Når selve behandlingen er overstået og dagligdagen starter, er det stadig muligt at få hjælp til at forblive ædru.